3. vlna EET – pokladna ANO/NE

V rámci posledních dvou fází EET dopadne v průběhu roku 2018 tato státem stanovená povinnost například také na účetní, lékaře a mnohá další povolání. Ne pro všechny je však vhodnou alternativou pokladna.

K čemu slouží registrační pokladny

Jde o řešení finančně velmi náročné, které se pohybuje v řádech několika tisíc korun. Cena se však liší v závislosti na konkrétním zařízení a částka se může v konečném důsledku vyšplhat i na desítky tisíc. Také vlastní obsluha pokladny bývá komplikovaná a může se od manipulace s pokladnou klasickou lišit.

Musím mít registrační pokladnu

V rámci elektronické evidence tržeb lze však doporučit i po všech stránkách méně náročné řešení, které spočívá ve specializovaném software. K jeho provozu vám pak postačí výhradně počítač s připojenou tiskárnou. Jedná se o vhodný koncept zejména pro drobné živnostníky, kteří například provozují vlastní e-shop. Se speciálním programem zpravidla nepřevýšíte při jeho pořízení sumu 2000 Kč, bát se nemusíte ani dalších měsíčních poplatků.

Takovýto postup je plně v souladu se zákonem, který na podobnou variantu pamatuje. Registrační pokladny proto zaručeně nejsou nezbytností pro každého obchodníka. Navíc je toto řešení i zcela bezpečné vzhledem k šifrovanému přístupu.

Komu se registrační pokladna naopak vyplatí

Pokladna je vhodná především pro ty, kteří častěji přijímají platby v hotovosti a také pro ty, kteří v rámci výkonu svého povolání pracují mimo prostory kanceláře.

Vhodné je také přemýšlet o tom, zda potřebujete systém, který vám „pouze” umožní splnit zákonnou povinnost, případně od něj požadujete i další funkce, které můžete uplatnit při řízení podniku. Větší podniky jako jsou restaurace či hotely se bez pokladny již pravděpodobně neobejdou a využijí napojení na další vlastní systémy. Lze je proto individuálně dimenzovat na potřeby daného provozu.

Samozřejmě je ale nutné počítat s vyšší finanční náročností takového řešení, a to jak při pořizování, tak i v rámci servisu. Stejně tak je nezbytné se připravit na uživatelsky náročnější ovládání těchto zařízení.

V případě zájmu o PC aplikaci pro EET bez pokladny a měsíční poplatku napište